V první polovině roku 2016 TOPAZ opakoval sérii svých úspěšných ideologických konferencí zaměřených na diskusi mezi podporovateli středopravicové konzervativní politiky o palčivých tématech dnešních dní, ideologických, hodnotových, ale i praktických politikách.

Stejně jako v letech minulých se TOPAZ snažil dosáhnout značné diversifikace v lokalitách, ve kterých se akce uskutečnily, proběhly tedy v krajích Jihomoravském, Královéhradeckém, Středočeském, Plzeňském a v Praze.

V tématech, kterými si ideologické konference zabývaly, jsme přihlíželi s významným zřetelem k zájmům potencionálních diskutujících a krajské úrovni těchto debat.

Společným nosným tématem všech konferencí se stalo školství a vzdělávání, kterým se zabývali ve všech krajích. Zájmy střední třídy se odrážely především v diskusích o tématech hospodaření, rozpočtů a ekonomiky ať už na krajské nebo na státní úrovni. V Královéhradeckém, Středočeském a Plzeňském kraji byl velký zájem o diskuse věnované zdravotnictví a kvalitě zdravotní péče. Všechna velká města pak také ve svých programových blocích neopomněla dopravní tématiku, Praha pak nevynechala ani digitalizaci dopravy (i dalších aspektů života ve městě).

Ve všech krajích probíhaly konference formou tematických bloků, na které se účastníci přihlašovali a připravovali, a měli tak možnost vést hlubší debatu. Jakýmsi výstupem, společným každému kraji, se stala společná formulace programových bodů a shrnutí, kterého v každém z krajů účastníci dosáhli.

Účastníci akcí velmi kvitovali především možnost otevřené diskuse nad tématy, jejich volbu a kvalitní řečníky a moderátory, odborníky na dané problematiky.

Díky spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung se pěti akcích, které proběhly v Brně (7. května), Hradci Králové (10. května), Praze (28. května), Roztokách (29. května) a Plzni (25. června) zúčastnilo více než 220 posluchačů a diskutujících, což se odvažujeme nazvat velkým úspěchem.