Seminář věnování veřejných zakázek, o který byl enormní zájem, proběhl pod záštitou poslance TOP 09 martina Plíška 16. září 2016. TOPAZ ovšem připravuje i další expertní semináře.

Seminář věnovaný zadávání veřejných zakázek se zaobíral účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s evropskými směrnicemi. Tématem tohoto semináře bylo zejména seznámení se se základními pravidly stanovenými v tomto zákoně, které je třeba vždy dodržovat a taktéž diskuse nad problematikou odpovědnosti volených zástupců za jednotlivé úkony, a to jak občanskoprávní, tak i trestněprávní.

Seminářem účastníky provedli JUDr. Michal Šilhánek, praktickou problematikou z pohledu voleného zástupce Vás seznámí Hana Jandová a politické hledisko představil poslanec Martin Plíšek.

Zhlédněte naše krátké video z akce:

TOPAZ ovšem připravuje i další expertní seminář, a to na téma energie a energetiky. Bližší informace o tomto semináři, který se uskuteční 17. 10. naleznete ZDE.

Stáhnout