V sobotu 17. září 2016 bude otevřen již 14. ročník Liberálně-konzervativní akademie. LKA je ve Střední Evropě jeden z nejúspěšnějších studijních programů pro lidi zajímající se o politiku. Poznejte kvalitu programu na vlastní kůži, připojte se mezi stovky úspěšných absolventů. Potkejte se s řadou nejlepších přednášejících v různých socio-ekonomických oborech.

Tento jednoletý mezioborový kurz je určen členům a příznivcům pravicových politických stran, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oborech úzce spojených s politikou:

  • Ekonomie
  • Komunikace a veřejná prezentace
  • Mezinárodní vztahy
  • Politologie
  • Politický marketing
  • Právo

Přihlášku a další informace naleznete zde, nebo kontaktujte přímo koordinátorku programu Lucii Buchtíkovou na e-mailu buchtikova@cevro.cz .

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal Liberálně-konzervativní akademii jakožto ochrannou známku CEVRO. Unikátní jednoroční kurz politologie, ekonomie, mezinárodních vztahů, práva, politického marketingu a komunikace tak získal registraci pro svou jedinečnost. Staňte se i Vy absolventem tohoto programu.