Seminář s názvem ‘Energie pro lidi, energie pro municipality aneb jak dosáhnout nejlepší ekonomické a technické efektivity?‘ proběhl pod záštitou předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a místopředsedy Hospodářského výboru PSP ČR Ing. Františka Laudáta 17. října 2016, v prostorách poslaneckého klubu TOP 09.

Expertní seminář se snažil zodpovědět otázky a najít efektivní přístup na téma jak nejlépe investovat do energetických zařízení, jak dosáhnout provozních úspor a energetické efektivity, jak nejlépe nastavit management energie v rámci municipalit, lze dosáhnout snížení spotřeby energie nejen na úrovni příspěvkových organizací ale i obyvatel i měst a obcí, k čemu mají sloužit koncepce a je rozumné zateplovat obecní budovy.

Seminářem účastníky provedl Ing. Bořivoj Kůla, MBA a postřehy z praxe doplnil starosta MČP 14 Mgr. Radek Vondra.

 

Nebyl to první z expertních seminářů, které TOPAZ v tom roce uspořádal, předchozí akcí byl seminář věnovaný zadávání veřejných zakázek.