Společná publikace TOPAZu, Wilfried Martens Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung, představuje devět témat roku 2016 s přesahem do roku 2017. Publikací usilujeme o otevřenou debatu, někdy i kontroverzní, ale věcnou a založenou na datech, ne domněnkách. Naším cílem bylo proto získat objektivní informace, na jejichž základě bude možné otevřít diskusi s odbornou i širokou veřejností.

Stáhnout