Seminář o budoucnosti EU pořádaný poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským se uskutečnil v Brně v pátek a v sobotu 9. – 10. prosince.

Čtyřmi diskusními panely věnovanými vizi Evropské unie a roli České republiky v ní z pohledu mladých politikůpolitické propagandě proti EU v českých médiíchkomunikaci evropských témat veřejnosti v České republice a budoucnosti Evopské unie z pohledu politiků účastníky provedli následující řečníci:

Tomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský je český poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu. V Evropském parlamentu působí jako člen ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Dále je členem delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Je náhradníkem je ve Výboru pro rozpočet (BUDG) a v delegaci pro vztahy s Japonskem.

Radek Hlaváček

Radek Hlaváček je absolventem Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze-Libni a studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 působí ve funkci zastupitele městské části Praha 3 za ČSSD. Věnuje se soudobému právu, právním dějinám, žurnalistice a pracovně se orientuje na oblast školství. Je předsedou Mladých sociálních demokratů.

Pavel Horáček

Pavel Horáček je místopředsedou Mladých křesťanských demokratů. Profesně se pohybuje v oblasti pojišťovnictví, kombinovaně studuje Hospodářskou a podnikatelskou etiku. Podílel se na volebních kampaních do krajských a sněmovních voleb. Dlouhodobě se snaží o zapojování mladých lidí do politiky a veřejného života.

Reda Ifrah

Reda Ifrah pracuje na MŽP a specializuje se na administraci dotačních titulů jako Nová Zelená úsporám či Národní program Životního prostředí. Je předsedou představenstva Výkonné rady think-tanku politické strany TOP 09, TOPAZ (www.top-az.eu) a zároveň je členem mládežnické organizace TOP Tým.

Miriam Kolářová

Miriam Kolářová v současné době zastává funkci místostarostky v MČ Brno-Sever. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů v Německu a Rakousku. Také je místopředsedkyní spolku Mladých lidovců, kde je zodpovědná za PR a propagaci. Působí jako doktorandka na Ústavu dějin umění Karlovy univerzity v Praze.

Miloš Gregor

Miloš Gregor je doktorandem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním polem jeho výzkumného zájmu je zejména politický marketing, branding v politice a propaganda. Teritoriálně se věnuje zejména USA a České republice. Jako výzkumník se spolupodílel na výzkumech „Kampaň do PSP ČR 2010“ a „Kampaně do Senátu PČR a obecních zastupitelstev 2010“ realizovaných Katedrou politologie FSS MU.

Otto Eibl

Otto Eibl působí jako odborný asistent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje  zde kurzy s tematikou politické komunikace a politického marketingu. V rámci Mezinárodního politologického ústavu zkoumá zejména politické značky, jejich obsahy a procesy, kterými jsou utvářeny a udržovány, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v rámci předvolebního období i mimo ně.

Angelika Gerlochová

Angelika Gerlochová poskytuje konzultace pro veřejnost v rámci projektu EuropeDirect – kontaktních míst pro informace o EU. Síť je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí. EuropeDirect kromě poskytování informací také pořádá různé akce, besedy a přednášky a poskytuje poradenství v oblasti legislativy EU, práv občanů či o podmínkách podnikání v EU.

Jan Vitásek

Jan Vitásek je ředitelem a redaktorem odborného zpravodajského portálu EurActiv.cz, který je partnerským webem EurActiv.com. S maximální objektivitou se snaží informovat o skutečném dění v EU v souvislosti s českým prostředím, kdy důraz kladou na popis dopadu přijatých legislativ.

Štefan Füle

Štefan Füle je bývalý eurokomisař zodpovědný za rozšiřování EU a politiku sousedství. Nyní působí jako zvláštní zmocněnec OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Pracoval také jako tajemník stále mise při OSN, velvyslanec v Litvě, ve Spojeném království i jako velvyslanec ČR při NATO, také byl ministrem pro evropské záležitosti. Angažoval se v jednání o asociační dohodě mezi Ukrajinou a EU nebo v projektu Východního partnerství (spolupráce EU a východoevropských zemí včetně Ukrajiny), za což dostal zákaz vstupu do Ruska.

Jiří Mihola

Jiří Mihola je poslanec a předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL a také místopředseda KDU-ČSL. Má mnohaleté zkušenosti jako krajský zastupitel. Od roku 1999 působí také jako odborný asistent na Katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se popularizaci historie a cestování prostřednictvím rozhlasových pořadů, kterých připravil a realizoval již téměř 100.

Jaromíra Vítková

Jaromíra Vítková má zkušenosti jako zastupitelka Jihomoravského kraje, od roku 2002 byla místostarostkou města Boskovice. Je nově zvolenou senátorkou za KDU-ČSL za obvod č. 49 – Blansko.

Stáhnout