Společná publikace TOPAZu, Wilfried Martens Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung, představuje devět témat roku 2016 s přesahem do roku 2017. Publikací usilujeme o otevřenou debatu, někdy i kontroverzní, ale věcnou a založenou na datech, ne domněnkách. Naším cílem bylo proto získat objektivní informace, na jejichž základě bude možné otevřít diskusi s odbornou i širokou veřejností.

English version of the publication is available HERE.

Devět odborných kapitol řeší otázky zahraničněpolitické, ekonomické, politologické a sociální a oslovení experti v nich dochází k několika důležitým doporučením a momentů pro budoucí vývoj České republiky.

Odchodem Velké Británie ČR ztrácí významného partnera podporujícího liberalizaci mezinárodního obchodu. Tento důsledek BREXITu by měl být kompenzován ze strany ČR zvýšenou mírou angažovanosti v tématech sousedské politiky, politiky rozšíření nebo by měla zahájit vážnou diskusi o vstupu do EUROzóny. Věnovali jsme zvláštní pozornost postoji české politické a veřejné scény k evropské uprchlické krizi (pro mnohé členy EU kontroverzní). Česká republika má řadu výhrad k evropským řešením, ale nepředstavuje žádné konstruktivní alternativní nástroje, což by bylo vhodné změnit a to i za podpory pravicových nepopulistických stran.

Jedna z dalších kapitol otevírá palčivou otázku konkurenceschopnosti české ekonomiky a její schopnosti poskytnout pozitivní prostředí pro malé a střední firmy podnikat v oboru nových technologií. ČR v tomto ovšem zaostává, přestože má možnost inspirace úspěšnými modely v okolních zemích. Naše životní prostředí je v mnohem lepším stavu než v roce 1989, ale i tak přetrvává v řadě lokalit stav, který ohrožuje zdraví obyvatel. Dalším velkým problémem, podle jedné z kapitol publikace, jsou megalomanské projekty, které postrádají ekonomickou i ekologickou logiku a jsou spíše populistickými výkřiky.

Věnovali jsme prostor i změnám stranického systému a nástupu podnikatelských stran, kde největší slovo dnes má ANO Andreje Babiše. V roce 2017 nás čekají parlamentní volby. Aktuální průzkumy veřejného mínění dávají ANO velký náskok před všemi ostatními politickými stranami. Zvolit vhodnou předvolební strategii stojí na schopnosti znát oponenty a chápat jejich strategie, porozumět voliči a oslovit ho. Je vhodné si tedy připomenout, jak se český stranický systém v poslední dekádě vyvíjel a vyvodit odpovídající závěry. V tomto směru je potřeba, aby se česká demokratická pravice koordinovala své kroky a čelila tak nebezpečí populistických řešení stran jednoho muže.

Publikaci uzavírají studie politické komunikace a občanského vzdělávání. Obě témata mají hodně společného. Ukazuje se, že český mediální prostor je prostoupen tzv. infogandou, především ruského původu. Řada občanů ji neumí odhalit a nezvládají pracovat s daty. Jsou povětšinou pasivními příjemci informací, nejsou navyklí kritickému myšlení a neumí pracovat s jinými názory či postoji. Tento problém se bohužel netýká jen starších generací, ale prostupuje napříč všemi věkovými kategoriemi.

Přes odlišná témata a autorskou volnost má většina studií řadu společných prvků. Autoři se nezávisle na sobě shodují, že Česká republika by měla být aktivnějším a konstruktivnějším členem Evropské unie a měla by kultivovat dobré vztahy s Německem a dalšími zeměmi jádra EU. Prioritou je dosáhnout úspěšného prosazování národních zájmů. Česká republika by také měla lépe využívat možnosti čerpat ze zkušeností jiných členských zemi EU, ať již v otázkách ekonomických, sociálních nebo kulturních.

Oceníme váš názor na témata a případné návrhy relevantních témat pro další ročník publikace. Přáli bychom si, aby publikace podpořila otevřenou diskusi v TOP 09, mezi členy a příznivci strany a voliči české pravice. Protože pravá diskuse, jak řekl T. G. Masaryk, je možná jen mezi lidmi, kteří si důvěřují a poctivě hledají pravdu.

English version of the publication is available HERE.

Stáhnout