Letošní společná publikace TOPAZu, Wilfried Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung zastupuje témata, která pro naši společnost představují velké výzvy. Navržená doporučení do budoucnosti se nezaměřují jen na národní či evropskou úroveň, ale i na lokální prostředí a apelují na potřebu vychovávat aktivní a odpovědné občany, kteří se budou efektivně podílet na veřejném životě ve svém okolí i mimo něj.

Stáhnout