Tato publikace se dotýká několika otázek, které se vztahují k environmentálním aspektům udržitelného rozvoje v Česku s přesahem do Evropské unie. Navzdory řadě pozitivních změn přetrvává stále dost negativních trendů, se kterými se Česko musí vyrovnat, a to především v energetice, zemědělství a dopravě, tedy v oblastech, které mají největší dopad na globální oteplování. Autory publikace jsou Lucie Tungul a Roman Haken, předmluvou ji opatřil Bedřich Moldan.

Stáhnout