PROGRAM:

úterý 17.2.2020

14:00                     Pelhřimov, setkání a beseda s pracovníky Domova seniorů

15:00                     návštěva sociálního zařízení FOKUS Pelhřimov a beseda se zaměstnanci

17:00                     beseda s veřejností, freskový sál Muzea Vysočiny Pelhřimov (za podpory TOPAZ)

 

V rámci odpoledního programu jsme pro našeho hosta připravili besedu s pracovníky Domova seniorů v Pelhřimově. Následovala návštěva nestátního sociálního zařízení FOKUS a setkání s jeho zaměstnanci.

Podvečerní přednášku v sále Muzea Vysočiny navštívilo asi 25 lidí a po přednášce ještě proběhla neformální beseda s účastníky akce. Celá akce proběhla pod záštitou a za přítomnosti místostarosty města Zdeňka Jaroše.

Přednáška i rozhovory s vedením města a odborníky pracujícími v sociálních službách v Pelhřimově byly zaměřeny na sociální politiku, péči o seniory, řešení sociální politiky v podmínkách města Pelhřimova a jeho postavení v této problematice. Přednášející, pan Martin Žárský je odborník na tuto problematiku, je schopen velmi dobře poradit v propojení možností sociální a zdravotní pomoci, upozornit na aspekty nutné pro přípravu na stáří jak z pohledu klienta, tak i z pohledu jeho blízkých. Jsme velmi rádi, že jsme tuto pana Žárského poznali a že jsme s ním absolvovali návštěvy zařízení, přednášku i neformální besedu.

Martin Žárský je absolventem katedry sociální práce FF UK. V průběhu studia a v profesním životě se vždy věnoval především problematice sociálních a zdravotně sociálních služeb.

Od roku 1996 do roku 2013 působil v oblasti veřejné správy. Podílel se na tvorbě zákona o sociálních službách a dalších souvisejících předpisů a především na jejich uvedení do praxe. Systém zdravotně sociálních služeb prezentoval v řadě domácích i zahraničních institucí, působil v orgánech EU a byl členem dozorčí rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. V letech 2013 až 2015 vedl start jedinečného soukromého projektu péče o seniory v ČR, kde společně s kolegy aplikovali nejlepší domácí i zahraniční zkušenosti. Je předsedou Komise pro sociální politiku a zdravotnictví významné městské části v Praze.

Beseda se uskutečnila za laskavé podpory think – tanku TOPAZ.