SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI S MARKÉTOU PEKAROVOU ADAMOVOU A TOMÁŠEM CZERNINEM
Akce proběhla jako veřejná diskuse, 24. 2. 2020 od 19:00 hod. v salónku restaurace Panská zahrada, Anežky České 432, Dobřichovice
Téma: Budoucnost ČR očima TOP 09

Debatu pořádala místní organizace TOP 09 Dobřichovice ve spolupráci s politickým institutem TOPAZ, M. Pekarovou Adamovou a T. Czerninem

O budoucnosti České republiky přijeli do Dobřichovic diskutovat dva přední představitelé
TOP 09 – předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin. Před
zaplněným sálem hovořili např. o problémech vytváření předvolebních koalic, důchodové
reformě, perspektivě přijetí eura, bytové politice, vzdělávacím systému apod. Přes
prodloužený čas se na řadu aktuálních témat nedostalo.

Setkání proběhlo v korektní atmosféře, formou řízené diskuze, dotazy byly jak klidné tak i
kritické, celou akci hodnotím z pozice pořadatele výborně, reakce na akci jsou pozitivní. Po oficiální části mnozí setrvali ještě v neformálním rozhovoru v restauraci až do cca 22 hod.