Konference Smart cities, která se uskutečnila 9. září v Michnově paláci na pražském Újezdě, přinesla příjemně velkou účast, která ukázala, že zájem o zefektivňování městské správy a zlepšování kvality života občanů je trendem dnešní doby.

Konference se setkala s pozitivním ohlasem a přinesla do snahy o inovace v těchto oblastech nové zajímavé impulzy.

Realizace konceptu Smart cities, tedy zavádění inovativních postupů a rozšiřování využití moderních technologií, nemusí nutně probíhat pouze v jednotlivých městech ČR, či mezi městy, ale může zasahovat i do zahraničí. Možné partnerství při této snaze s městy ze zahraničí podpořila i přítomnost hostů jako byl Alexander Van der Bellen, komisař Vídně pro univerzity a výzkum, a také Wolfgang Schuster, primátor města Stuttgart. Díky těmto hostům nabyla konference mezinárodního rozměru a přinesla celou řadu zajímavých postřehů z fungování konceptu Smart cities v jejich domácím prostředí, které se od toho našeho liší možnostmi minimálně, tedy si z něho naši zastupitelé mohou odnést řadu poznatků.

Z českých hostů přednášeli za TOP 09 Jan Vitula a Jaroslav Kacer. Pozvání přijal i Petr Moos, exministr dopravy. Na konferenci nechyběl ani zástupce Konrad Adenauer Stiftung pro ČR a SR pan Werner Böhler.

Závěrem konference Jaroslav Kacer představil „Memorandum o prosazování principů Smart cities“, které své signatáře, od okamžiku zvolení do zastupitelstev jednotlivých měst ČR, zavazuje ke spolupráci v oblastech správy věcí veřejných, problematiky bydlení, mobility, ekonomiky a prostředí. Memorandum bylo podle slov J. Kacera představeno proto, aby se mohl sjednotit postup v realizaci Smart cities nejen mezi zastupitely zvolenými za TOP 09, ale napříč politickým spektrem. Aby se k této myšlence a změně mohli přihlásit i ostatní.

Spolupráce by měla být realizována prostřednictvím společných konferencí a společných projektů. Koordinaci spolupráce mezi zástupci zastupitelů zvolenými za TOP 09 bude zajišťovat TOPAZ.

Memorandum Smart cities

9.9.2014

Plné znění memoranda představeného na mezinárodní konferenci Smart cities v září 2014.

Stáhnout