Ve středu 24. září proběhla v Třebíči mezinárodní konference, pořádaná TOPAZ ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a Evropskou unií žen, na téma konzervativní politiky a energetiky.

Cílem tohoto úspěšného setkání bylo otevřít širší veřejnosti debatu týkající se dalšího rozvoje energetiky a jejího vlivu na bezpečnost státu a jeho rozvoj.

Řešila se diversifikace zdrojů a regionální rozvoj, možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky elektřiny napříč Evropou, pohled TOP 09 na energetická východiska a politiku ČR v této oblasti a energetická bezpečnost státu.

Proběhly i přednášky týkajícíc se současného výzkumu a vzdělávání, stejně tak jako ty, týkající se etického zacházení se zdroji a pohledu životního a sociální prostředí.

Řada odborných příspěvků jak z řad českých, tak německých odborníků zaznamenala pozitivní ohlas a věříme, že spolupráci se podařilo navázat a podaří se ji i udržet.

Zájemci si mohou stáhnout prezentace našich přednášejích v sekci KE STAŽENÍ.

A také si mohou konferenci jako takovou připomenout, případně zhlédnout poprvé, postřednictvím našeho videozáznamu: