ROZHOVOR / Poslanec Marek Ženíšek (TOP 09) v rozhovoru pro deník FORUM 24 vyvrací a vysvětluje ty největší nesmysly, které se šíří v souvislosti s ratifikací česko-americké obranné smlouvy (DCA). Suverenitu dle jeho slov nikdo neztrácí, což dokazuje i fakt, že podobný dokument uzavřela celá řada dalších zemí včetně Maďarska, které Tomio Okamura pokládá za náš vzor.

Co je podle vás na uzavření česko-americké obranné dohody nejdůležitější?

To, že se konečně dostáváme ze stavu, kdy jako jediná země v rámci středoevropského prostoru tuto smlouvu nemáme. Navíc na ni mohou navazovat další formy spolupráce s naším největším spojencem, kterým jsou Spojené státy americké.

Co říkáte na argumenty ze strany SPD, že jde o ztrátu suverenity?

Některé věci, o kterých ti, kterým tato smlouva vadí, mluví, jsou snadno vysvětlitelné, k čemuž také slouží první čtení ve sněmovně. Domnívám se ale, že někteří poslanci argumenty slyšet nechtějí, smlouvu nečetli a vadí jim naše členství v NATO a prohlubování spolupráce s USA. Mluvit o ztrátě suverenity je absolutní nesmysl. Znamenalo by to, že pobaltské státy, kde naši vojáci trvale působí, ztratily suverenitu. Stejně tak asi všech čtyřiadvacet zemí, které tuto smlouvu mají, ztratilo podle logiky Tomia Okamury suverenitu, a to včetně jeho oblíbeného Maďarska, které ji taktéž má.

Jak si může člověk prakticky představit, co ratifikace této smlouvy znamená?

Smlouva vytváří právní rámec pro to, aby byly zpřesněny některé oblasti v případě působení jednotek USA na území Česka, a to po právní i technické stránce. Společná cvičení už dávno probíhají. Na základě zkušeností jiných zemí, které tuto smlouvu mají, si umím představit, že by například tato cvičení mohla probíhat častěji. Česko může třeba chtít, aby u nás působili američtí vojenští instruktoři v případě nákupu americké vojenské techniky. Naše geografická poloha je uprostřed Evropy a řada logistických transferů prochází a bude procházet přes naše území. Toto všechno smlouva v praxi usnadňuje. Spolupráce v rámci NATO není jen formální, doteď všechno funguje podle multilaterální smlouvy, která je tady třiadvacet let, a tato nová smlouva ji pouze doplňuje a zpřesňuje. O této smlouvě dokonce uvažuje i Švédsko, které zatím není členem Severoatlanetické aliance.

My si musíme být jisti, že v případě nutnosti bude naše spolupráce fungovat tak, jak má. Je doslova božím požehnáním pro všechny ty, kteří mají na srdci bezpečnost Česka. SPD tvrdí, že tato smlouva znamená zřízení vojenských základen amerických sil u nás. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, byl bych klidnější, kdyby u nás byly základny amerických vojáků, ale to tato smlouva nezajišťuje. Tady se řeší řada úplně jiných praktických věcí.

Opozice mluvila i o tom, že je problém, že smlouva není reciproční a že se nevztahuje na území Spojených států amerických. Co na to říkáte?

To je logické, protože bezpečnost v Evropě po 2. světové válce je založena na přítomnosti amerických sil zde, nikoli naopak.

Překvapil vás postoj hnutí ANO, které přes počáteční váhání pro smlouvu bude hlasovat?

Každý, kdo si smlouvu přečte, pochopí, že dělat z ní „druhý radar“ je nesmysl. To, že si to SPD vyhodnotilo tím způsobem, že se mu hodí lhát voličům a říkat, co v této smlouvě není, je pochopitelné. Hnutí SPD nesouhlasí s naším členstvím v NATO, což doufám, že takto v hnutí ANO není.

Myslíte si, že pokud smlouva bude schválena velkou většinou, jde i o vzkaz pro naše partnery?

Určitě. Přestože se smlouva uzavírá na deset let, neznamená to, že automaticky skončí, ale že jedna ze stran ji může vypovědět. Myslím si proto, že je strašně důležité, aby na ní existovala shoda alespoň s částí opozice, protože to ukazuje, že na základních pilířích se shodneme a že v budoucnu nebude docházet k diskontinuitě. Navíc to znamená prohru pro SPD jako pro zástupce marginální části společnosti.

Z vyjádření ministryně obrany Jany Černochové je zjevné, že aktivity páté kolony vytvářely velký tlak na členy vlády v souvislosti s touto smlouvou. Zaznamenal jste to i vy?

Určitě. Dalo se to předpokládat. Ilustruje to tisícinásobná aktivita na sociálních sítích, která trvá už asi čtrnáct dní. Jsou to stále ty samé věci – buď velmi hrubé výrazy nebo nesmysly, které SPD dále šíří. Je to pochopitelné, jsme poslední zemí v tomto prostoru, která tu smlouvu nemá, a tak asi některým stojí za to vyvíjet úsilí, aby to takto zůstalo.

V této souvislosti bych se zeptala, zda podle vás vláda proti šíření dezinformací bojuje dost. Jsou v tomto ohledu její kroky dostatečné?

Můj osobní názor je, že i s ohledem na minulé roky, kdy se nedělalo vůbec nic, máme stále obrovské rezervy. Postrádám strategické kroky, které by do budoucna uměly tuto situaci nějakým způsobem řešit. Přiznávám, že si myslím, že v tomto je velká rezerva.

zdroj: forum24.cz, 28.6.2023