Energetická politika by měla zajistit bezpečné, dostupné a stabilní dodávky energie a přitom neničit životní prostředí. Je takový požadavek reálný a co to bude znamenat pro české firmy, spotřebitele a stát?

Jaká by měla být modernizovaná česká energetická politika? Budou současné nástroje stačit na boj proti klimatické změně? Máme se obávat energetické chudoby?

Poslanec TOP 09 Ondřej Matěj Havel na debatě v Hradci Králové připravené naším institutem vyslovil jasné teze:

  • Velkou výzvou pro česká města bude vybudování infrastruktury pro elektromobilitu na sídlištích.
  • Přístup mnoha žáků a studentů k ekologii ukazuje, jak jsou propojeni se světem. Ekologické principy dokáží realizovat i ve školním prostředí. I my se od nich učíme.
  • Témata Evropské unie včetně klimatické politiky jsou u nás opředena řadou mýtů. Evropskou legislativu tvoříme my, není žádným diktátem.
  • Obce by se měly od sebe vzájemně učit, replikovat příklady dobré praxe, které kromě ekologické dimenze zároveň zlepšují dostupnost služeb a snižují náklady.

Lukáš Řádek, náměstek primátorky města Hradec Králové pro oblast strategického rozvoje, investic, ochrany klimatu, adaptace a energetiky hovořil o svých konkrétních zkušenostech:

  • V Hradci Králové se nám podařilo rychle nastartovat komunální a potom i komunitní energetiku, začneme na městských budovách a pozemcích.
  • Do měst patří co nejvíc zeleně. Jeden velký strom působí ve městě jako klimatizace. Na rozdíl od ní však neprodukuje teplo do exteriéru.
  • Spalováním uhlovodíků získáváme sluneční energii, který byla 300 mil. let uchována v chemické baterii (ropě), ale tím přibližujeme postupně klima době, kdy na Antarktidě spokojeně žili krokodýli.
  • Zelená transformace se už děje. A to nikoliv proto, že ji chce Brusel nebo vybrané světové elity. Děje se proto, že změna klimatu je opravdu zásadní hrozba, jejíž důsledky už pociťujeme.
  • EURO 7 – Debata v ČR neobsahuje ochranu zdraví ve srovnání se ziskovostí odvětví automotive (cenou aut). Prosazení norem je také ochranou zdraví občanů.
  • Oba řečníci se shodli, že zákaz spalovacích motorů je v podstatě zbytečný. Elektromobilita je mnohem efektivnější a prosadila by se i bez regulace. K masivnímu přechodu na elektromobilitu dojde v ČR ve chvíli, kdy se začnou elektromobily kupovat jako firemní vozy.

Akce by se 11. 5. 2023 nemohla konat bez podpory Hans Seidel Stiftung. Děkujeme.

Policy Paper Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030: