Zveme vás též na debaty v regionech, které pořádáme ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung.

Klima versus energie?

Knihovna města Hradce Králové, 11. 5. od 18:00

Energetická politika by měla zajistit bezpečné, dostupné a stabilní dodávky energie, a přitom neničit životní prostředí. Je takový požadavek reálný a co to bude znamenat pro české firmy, spotřebitele a stát? Jaká by měla být modernizovaná česká energetická politika? Budou současné nástroje stačit na boj proti klimatické změně? Máme se obávat energetické chudoby?

Přijďte diskutovat s poslancem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem, členem Výboru Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a s Lukášem Řádkem, náměstkem primátorky města Hradec Králové pro oblast strategického rozvoje, investic, ochrany klimatu, adaptace a energetiky.

Ženy v politice

Farma Tasov, Vysočina, 12.5. od 13:30 do 15:00

Česká republika má vysokou míru zaměstnanosti žen, ale v politice je jich ve srovnání se západní Evropou stále málo. Jak se žije českým političkám? Jakým výzvám čelí? Můžeme podpořit vyšší zastoupení žen ve veřejném životě a proč bychom měli? Přijďte diskutovat a sdílet své zkušenosti se současnou poslankyní a bývalou starostkou Martinou Ochodnickou, která do diskuse dále pozvala poslankyni Michaelu Šibalovou a Marii Jílkovou, senátorku Hanu Žákovou a bývalou primátorku města Jihlava Karolínu Koubovou.

Vzdaluje se Brno od venkova?

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 19.5. od 16:00

Proč volíme tak, že mnohdy nerozumíme výsledkům. A proč neprošla změna volebního zákona? Má rušení finančních úřadů a pošt vliv na kvalitu života ve městě a na venkově? A jak udržíme sport pro každého v této době? O kampaních a aktuálních tématech diskutovat se senátorem TOP 09 Tomášem Třetinou, předsedou podvýboru pro sport a Jaroslavem Poláčkem, analytikem TOPAZ.

 

EURO: pro a proti

Městská knihovna Rokycany, 25. 5. 2023 od 16:00

Státy Evropské unie se v současné době potýkají s mnoha problémy jako jsou rozvrácené veřejné finance, akcelerující inflace, nebezpečí energetické chudoby a současný tragický válečný konflikt na Ukrajině. Jaký je vztah těchto problémů k politikám evropské centrální banky? Jaký to má dopad na Česko? Jak by euro ovlivnilo naši schopnost čelit podobným krizím? Co by přijetí eura znamenalo pro české spotřebitele, firmy a stát?

Přijďte diskutovat s poslancem TOP 09 Milošem Novým, místopředsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR, bývalým děkanem Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, autorem řady vysokoškolských učebnic, skript a článků.