Z pohledu pravicových a středopravých stran dochází autoři této publikace k několika doporučením. Z pohledu demokratického zřízení je potřeba podporovat občanskou angažovanost jako protiváhu populismu a sklonům k autoritářství, které nabízejí zdánlivě jednoduchá řešení. Česká pravice je silně fragmentovaná, podobně jako česká demokratická levice čelí krizi identity, do jisté míry ztratila vazbu na své voliče, se kterými se sice mnohdy shoduje v rámci programových cílů, ale nedokáže je přesvědčit, že zná odpovědi na zásadní problémy, jež střední třída, hlavní jádro jejích voličů, řeší v obavách o svou přítomnost, ale hlavně o svou budoucnost. Tento „misfit“ (nesoulad) následně vede k podpoře populismu a velké vnitrosystémové a vněsystémové volatilitě voličů (Charvát a Maškarinec 2019).

V naší publikaci Ekonomika, politika a Evropa. Pravicová řešení politických výzev pro rok 2020 jsme se zabývali vybranými aspekty společenské odpovědnosti z pohledu české a evropské pravicové politiky. Neváhejte si stáhnout elektronickou verzi.

 

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2020