TOPAZ ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Jiřím Pospíšilem, Konrad Adenauer Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies uspořádal konferenci na téma: Jednotný digitální trh v EU a jeho výhody v České republice.

Konference si kladla za cíl rozšířit a rozvířit diskusi o jednotném digitálním trhu a autorských právech v Evropské unii i v řadách neodborné veřejnosti se zájmem o téma. Nově objevené digitální hranice totiž přináší řadu otázek a dilemat, včetně toho, zda jsme v tomto digitálním světě Evropany a nebo, zda nás tyto hranice rozdělují bez ohledu na Schengenský prostor.

První panel se zaměřil na autorská práva. Jak na změny, které přináší 21. století reaguje legislativa? Co nás čeká v souvislosti s jejím zjednodušováním? Jak přizpůsobit ochranu autorských práv a práv na odměnu za duševní dílo realitě dnešních dní? Hrozí nám další boj o svobodu panoramatu? Ny tyto otázky odpovídali a debatovali Jaroslav Poláček (volební manažer TOP 09), Rudolf Leška (advokát), Kryštof Michal (frontman skupiny Portless) a Roman Strejček (předseda představenstva OSA)

Druhý panel konference byl věnován problematice jednotného digitálního trhu a jeho aplikace na území ČR. Sjednocení spotřebitelských práv, zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu a role mobilních služeb, stejně jako přeshraniční poštovní služby. Jak ale v rámci pokroku zachovat soukromí, bezpečnost a neutralitu sítě? K těmto tématům vystoupili poslanci Evropského parlamentu Ivan Štefanec a Jiří Pospíšil (oba EPP) a Eoin Drea (výzkumník Wilfried Martens Centre for European Studies).

Stáhnout