Konference Evropa a migrace – dědictví 20. a výzvy 21. století proběhla 2. října v Michnově paláci na pražském Újezdě.

Nosným tématem konference byla imigrace do Evropy jak ve světle současné imigrační krize, tak z hlediska historické zkušenosti.

Konference přivítala tři zahraniční hosty, Colina Andrewa Munro, britského diplomata, bývalého ambasadora v Chorvatsku a stálého vyslance OBSE ve Vídni, který vystoupil s příspěvkem o válečných územích a migraci z nich; Berndta Posselta, předsedu sudetoněmeckého svazu, který pohovořil o stínu evropské migrace po 70 letech, a také Federica Reha z výzkumného týmu Wilfried Martens Centre for European Studies.

Za české řečníky vystoupil europoslanec Jaromír Štětina, tématem jeho příspěvku byly postsovětské republiky a migrace z ních. Dalšími byli poslanci Marek Ženíšek, Helena Langšádlová a Markéta Adamová, kteří hovořili o limitech a pozitivech imigrační politiky, postoji ČR k této problematice a skutečném stavu přijímání imigrantů.

Za německou stranu vystoupila Jana Michael, supervisor z Migranet MVP, která představila praxi práce s imigranty tak, jak probíhá v Německu.

O konferenci byl velký zájem. Téma se skutečně ukázalo jako nosné a lákavé pro celé řady posluchačů. Vedla se i dlouhá diskuse ke každému z příspěvků, nikomu ovšem nevadilo, že se celý program prodloužil.

Kladné ohlasy nás utvrzují v tom, že toto téma je skutečně tématem číslo jedna dnešních dní, které na sebe ovšem váže řadu mýtů a předsudků. I v budoucnu se proto budeme snažit seznamovat pomocí podobných projektů odlišné názory, jak z teoretické, tak praktické roviny a rozšiřovat odborenou diskusi i mezi neodbornou veřejnost.

Zde přinášíme záznam celé konference a níže vybraných řečníků.

Bernd Posselt a jeho příspěvěk na téma Stíny evropské migrace po 70. letech. (v německém jazyce, na překladu pro Vás pracujeme)

Colin A. Munro a jeho příspěvěk na téma Válečná území a migrace z nich. (v německém jazyce, na překladu pro Vás pracujeme)

Jana Michael a její příspěvek na téma Praktické stránky práce s imigranty v Německu.

Stáhnout