Intenzivní pracovní setkání neformálního charakteru, které proběhlo ve dnech 26. – 27. září ve spolupráci TOPAZ a Klubu Starostů TOP 09 bylo určeno regionálním politikům.

Jeho primárním cílem bylo posílení dovedností regionálních lídrů, umožnění neformální diskuse mezi nimi i (nejen) představiteli TOP 09, navázání kontaktů a provázání informací o celoevropské politice s tou regionální. Dalším bodem programu byl workshop zaměřený na praktické příklady z rozvoje lokálních ekonomik – komunikace, legislativa, fondy 2014 – 2020.

Mezi hosty patřili například europoslanci Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil. Krátkou zdravici přijel pronést i Karel Schwarzenberg. Mezi zahraniční hosty patřil Werner Böhler (KAS), Mikuláš Dzurinda (WMCES) a Paul Lundquist (politický koordinátor EPP pro komisi ECON při Výboru regionů). Dalšími vystupujícími byli komunální politici TOP 09, ale také odborníci na politickou komunikaci, marketing, fondy.

Konference lídři lídrům proběhla za laskavé podpory Wilfried Martens Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung.

Stáhnout