Semínář na téma migrace a uprchlictí proběhl 3. listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (přesněji v sále Státní akta) pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, TOPAZem a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Smyslem semináře bylo zamyslet se nad současnou celospolečenskou debatou nad tématy uprchlictví a migrace. Pokusili jsme se představit důsledky různých forem komunikace tématu směrem k veřejnosti vzhledem k bezpečnosti, demokratickým hodnotám i ekonomice země. Zmíněn byl fenomén sekuritizace migrace a fenomén získávání podílu na mediálním trhu prezentací uprchlické krize jako mediálního spektáklu. Za jakých podmínek věří veřejnost tomu, že politicky nekorektně znamená pravdivě? Jaké jsou důsledky takovéhoto veřejného diskurzu? Zamyslíme se též nad hranicemi české národní identity vzhledem k železné oponě a vzhledem k současné krizi schengenského prostoru. Jaký vliv má veřejný diskurz týkající se uprchlictví a migrace na konceptualizaci české identity?

Po projevu paní poslankyně Heleny Langšádlové, předsedkyně Podvýboru pro migraci a azylovou politiku, byl v krátkosti představen magisterský obor MA v migraci a interkulturních vztazích, který je výsledkem patnáctiletého zájmu přednášejících  a výzkumu daných témat na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Následoaly příspěvky řečníků Anny Maršíkové (JČU), Salima Murada (JČU), Jana Urbana (NYU Praha) a v neposlední řadě prostor pro diskusi, kvůli které samotný seminář vznikl.

Děkujeme za účast a těšíme se na pokračování v diskusi.

Stáhnout