Semináři věnovaný problematice budoucího čerpání evropských peněz malými a středními podniky proběhl za účasti předních odborníků z řad ekonomů, podnikatelů či státní správy.

V pondělí 15. 4. se na parlamentní půdě pod záštitou paní poslankyně Chalánkové konal expertní seminář věnovaný problematice budoucího čerpání evropských peněz malými a středními podniky. Mezi účastníky panelů se objevila zvučná jména předních odborníků, ať už ekonomů (např. Petr Zahradník), malých a středních podnikatelů (Karel Havlíček) či státní správy (náměstek ministra pro místní rozvoj). Nechyběli ani hosté z Německa, kteří přispěli svými zkušenostmi.

Základním tématem evropské podpory v příštích letech je konkurenceschopnost. Do příprav se promítly zkušenosti z ekonomické krize a nutné je ocenit i racionální přístup – cílem podpory z evropských peněz již není snaha dohnat starší členy EU, místo toho nalézáme důraz na výkonnost. Připravované operační programy signalizují konec dělící čáry mezi Evropou západní a východní.

Pro budoucí léta se EU připravuje na velkorysou podporu malých a středních podniků. Jednoduchým heslem pro ČR jsou slova: „Výroba – to je to, co nás bude živit.“ Připravované evropské programy zásadně řeší i otázku, jak čelit konkurenci výrobců z mimoevropských zemí, ať už se jedná o Čínu či Brazílii. Naší odpovědí je vzdělání a inovace. Česká republika je ryze exportní ekonomikou a levnější konkurenci bude nutné čelit vyšší kvalitou, prioritou bude výzkum a vývoj.

Právě nyní je šance zúročovat dosavadní zkušenosti. Jednou z priorit pro ČR je nutnost zajistit si produkční nezávislost – naše země se musí více soustředit na výrobu finálních produktů místo dosavadní produkce polotovarů.

Informace o tom, jak bude podpora firem z EU vypadat, byla jen jednou ze zásadních otázek semináře. Účastníci byli možná ještě zvědavější na způsob, jak státní správa odpoví na naše „vnitrostátní“ problémy, které se v minulosti při čerpání evropských peněz objevovaly. Reakce státní správy na otázky spojené s jednoduchostí čerpání a přístupu k penězům opravňuje k určitému optimismu. Jednoduchost a srozumitelnost jsou totiž cíle, kterých chce Ministerstvo pro místní rozvoj dosáhnout v organizaci čerpání evropských peněz. Žadatelé – podnikatelé, nebo veřejná správa – by už nadále neměli tápat, ale nalézat informace připravené a roztříděné na jednom místě. Ambicí státní správy je také ulehčit proces administrace natolik, aby žadatelé nebyli odsouzeni k závislosti na poradenských firmách.

Poslankyně Chalánková k výstupům ze semináře uvedla: „Nové operační programy představují zcela mimořádnou šanci. Základní myšlenkou je skutečná podpora výkonu a inovací, tedy přesně oblasti, které malé a střední podniky potřebují, aby mohly vytvářet a udržovat náskok nad zahraniční produkcí.“ Chalánková rovněž dodala, že doufá ve státní správu, která poučená z minulých let vytvoří rozumné podmínky pro žadatele.