TOPAZ ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví České republiky hostil v Praze zdravotnický seminář, který informoval členy a podporovatele TOP 09 o aktuálním stavu zdravotního systému v České republice.

V úterý 9. dubna hostil TOPAZ ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví České republiky v Michnově paláci v Praze zdravotnický seminář, který informoval členy a podporovatele TOP 09 o aktuálním stavu zdravotního systému v České republice. Seminář moderoval první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek.

V prvním bloku představil ministr zdravotnictví Leoš Heger stav financování zdravotnictví, podobu úhradové vyhlášky a porovnání kvality českého zdravotního systému v kontextu evropských měřítek. Ve druhé části semináře vystoupil náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu Martin Plíšek, který hovořil o prosazených legislativních opatřeních a připravovaných zákonech.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje například změny statutu fakultních nemocnic na tzv. nemocnice univerzitní, zvýšení ochrany rizikových skupin před škodami způsobenými návykovými látkami či snížení prostoru pro korupci a neetického jednání ve zdravotnictví. Ministerstvo dále připravuje novelizace zákonů o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách.

V semináři se rovněž dostalo na dotazy a komentáře, jež se zabývaly stavem krajského zdravotnictví, ke kterému šířeji promluvil poslanec TOP 09 Jiří Skalický.