V sobotu 12. 10. 2019 pořádala benátecká MO TOP 09 akci Běh pro varhany s komentovanou prohlídkou Nových Benátek. Účastníci, kterých bylo z řad veřejnosti cca 70, podpořili dobrovolným příspěvkem záchranu vzácného varhanního stroje ve farním kostele sv. Máří Magdalény. Běželo se na třech trasách: 1,5 km, 3 km a 5 km. Ve 13 a v 15 hodin pak startovala komentovaná prohlídka Nových Benátek. Na místě se do zapečetěné pokladny díky všem štědrým dárcům vybralo 13 230,- Kč. Celá částka bude vložena na transparentní účet u Komerční banky určený ke shromažďování prostředků na opravu varhan. Benátecká MO TOP 09 a její sympatizanti sse velmi rádi spolupodílejí na opravě místního historického unikátu. Akce byla podpořena institutem TOPAZ. Děkujeme všem účastníkům, byla to symfonie!