Politický Institut TOPAZ za podpory Konrad – Adenauer  – Stiftung a pod záštitou poslankyně a 1. místopředsedkyně Markéty Pekarové Adamové zorganizoval kulatý stůl na téma „Elektromobilita a využití obdobných technologií ve městech a obcích – se zaměřením na Prahu“. Kulatý stůl byl realizován v rámci série kulatých stolů věnovaných tématům (mimo jiné) spojených s politikou TOP 09 v Praze. Konal se 11. Října 2019.

Naše pozvání k diskuzi přijali europoslanec Luděk Niedermayer, radní Hlavního města Prahy Jan Chabr, zástupce Škoda auto, zástupce odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí a podnikatel a člen TOP 09 Miroslav Patočka.

Po úvodních příspěvcích následovala diskuse s dalšími účastníky kulatého stolu. Mnohdy byly zmíněny konkrétní situace, s kterými se potýkají zástupci městských částí v Praze, ale i postřehy z celé republiky, jelikož byli pozvaní i členové odborných komisí. Z této diskuse vzniklo několik podnětů a návrhů, které by se měly implementovat nebo minimálně zvážit.

Opatření, která by se měla realizovat s cílem multiplikovat státní i evropskou podporu a potřebné kroky soukromých společností (výrobci, věda a výzkum, atd.):

  • Posílení vlakové dopravy v ČR: s ohledem na fakt, že dálniční infrastruktura v ČR je zcela nedostačující, měla by se přijmout různá opatření podporující vlakovou přepravu (daňové zvýhodnění, „bez-mýtný“ režim, atd.)
  • Osvěta obyvatel: s nárůstem a zpřístupněním elektromobilů by se měla zvýšit osvěta a to zejména s ohledem na přepokládanou změnu chování spotřebitele (s ohledem na dojezd lze předpokládat zakoupení elektromobilu jako druhého auta do rodiny nebo vyšší využití tzv. „car sharingu“)
  • Domácí „elektrárna“ – s ohledem na nedostatečnou infrastrukturu dobíjecích stanic se nabízí varianta podpory tzv. domácích dobíjecích stanic. Jelikož je otazníkem schopnost elektrické sítě zvládnout takový nárůst (250 000 elektromobilů od 2030), je ke zvážení podpora tzv. domácích elektráren (legislativní tak i finanční).
  • Podpora vědy a výzkumu – v současné době je vývoj součástek do elektromobilu (např. baterie) nebo vývoj tzv. vodíkového pohonu v počátcích, je tedy vhodné zacílit podporu do této oblasti. Jedním z výstupů může být snížení celkové pořizovací ceny a zejména pak podpora domácího automobilového průmyslu a podpora jeho přizpůsobení vývoji ve světě.
  • Daňové zvýhodnění “čisté mobility“ – ke zvážení je snížení jak DPH u pořizovací ceny, tak i snížení následného daňového zatížení provozu elektromobilu/hybridu/CNG s cílem posílit zájem o „čistou mobilitu“ a nezvyšovat náklady.
  • Podpora vývoje využití biometanu/jiných pohonů „čisté mobility“ – za úvahu stojí udržení tzv. „energetické neutrality“ a udržení podpory alternativních pohonů, které jsou efektivnější/čistší než vznětové motory do té doby, než dojde k poklesu ceny elektromobilů, vytvoření dostatečné infrastruktury a ujištění, že energetická síť nebude kolabovat z důvodů vyšších nároků na nabíjení, tak velkého množství elektromobilů.