Studujete bakalářské, magisterské nebo doktorské studium?

Máte zájem o politiku, ekonomiku, právo, historii, či jiné společenské vědy?

Věnuje se téma Vaší kvalifikační práce významným aktuálním výzvám?

 

Co soutěž nabízí:

  • Možnost vyhrát atraktivní finanční ceny.
  • Příležitost publikovat vaše práce nebo její části.
  • Prezentace cílů a závěrů práce čelním politickým představitelům.
  • Navázání kontaktu s odborníky a dalšími talentovanými studenty.

 

Jak se přihlásit:

Hodnocení odevzdaných prací:

V prvním kole posoudí akademická rada TOPAZ splnění kritérií pro přihlášení práce. Ve druhém kole rada práce vyhodnotí a vybere výherce na základě kvality zpracování tématu, jeho aktuálnosti, systematiky a metodologie práce, schopnosti formulovat své názory a pracovat s  primárními a sekundárními zdroji.

 

Ceny:

Výsledek soutěže bude oznámen 31.1. 2025.

Tři výherci budou ocenění finanční odměnou.

První místo  5 000,- Kč

Druhé místo 3 000,- Kč

Třetí místo 2 000,- Kč

Práce studentů, jejichž soutěžní práce byla navržena k ocenění, budou v elektronické podobě vydány politickým institutem TOPAZ a zveřejněny na webu TOPAZu.

Výherci budou možnost představit své teze na osobním setkání s Markem Ženíškem, ministrem pro vědu, výzkum a inovace.