EU a jejímu dělení na východ a západ bylo poslední dobou věnováno mnoho pozornosti. Zatímco se toho určití národní vůdci z obou stran snažili politicky využít, data vycházející z postojů veřejnosti v těchto dvou subregionech ukazují, že je celá záležitost mnohem komplexnější. Tento text analyzuje údaje z evropského průzkumu postoje veřejnosti k několika podstatným společenským otázkám. Analýza dochází k tomu, že se názory západoevropské a východoevropské populace v klíčových společenských problémech shodují a politika EU by tuto shodu měla reflektovat.

Autorem je Michael Benhamou, zakladatel ARON Praxis, poradenské společnosti, která se specializuje na datovou analytiku v evropských záležitostech. Dříve působil jako hostující lektor v Martens Centre, kde se zaměřoval na blízkovýchodní a evropskou obranu, což bylo pokračováním činnosti, již vykonával pro francouzské ozbrojené síly a NATO jako politický poradce v terénních operacích. Je absolvent pařížské Sorbonny.

Východ versus západ