V rámci série akcí pod hlavičkou projektu „Snídaně s novináři“ proběhlo ve  středu 26. dubna již třetí setkání, tentokrát věnované vizi moderního státu, ochraně životního prostředí a dopravě. Expertními hosty byli poslanci Martin Plíšek a Michal Kučera.

Na tomto setkání se kromě priorit Vize 2030 debatovalo o zefektivnění eGovernmentu, elektronických volbách a zveřejňování legislativního procesu na internetu.

Druhý tematický celek se věnoval změně přerozdělení daní v oblastech s uhelnou těžbou, která by měla více podpořit postižené obce a kraje. V současnosti jsou vystaveny pouze negativním dopadům těžby, což by Michal Kučera rád změnil investicemi do těchto oblastí ve výši 70% objemu daní vybírané v těžařské lokalitě.

Novináři se pak zajímali o některé body z Vize, například otázku alternativních zdrojů či investic na výzkum a vývoj. Otázky byly kladeny také na personální obměnu kandidátních listin a aktuálně projednávané návrhy zákonů ve sněmovně.

Tato série probíhá za vřelé podpory Konrad-Adenauer-Stiftung.

Stáhnout