V pátek 24. února měli zastupitelé z Plzeňského kraje možnost rozšířit si své vědomosti z oblasti veřejné správy. V Plzni se totiž konal další celodenní seminář pro zastupitele obcí pod vedením Miroslavy Vojtíškové.

V pátek 24. února měli zastupitelé z Plzeňského kraje možnost rozšířit si své vědomosti z oblasti veřejné správy. V Plzni se totiž konal další celodenní seminář pro zastupitele obcí pod vedením Miroslavy Vojtíškové.

Zastupitelé se nejprve v dopoledním bloku zdokonalovali v zákonu o obcích. Mezi hlavními body semináře patřily orgány obcí a jejich pravomoci, zákon o úřednících, samostatná působnost obcí a hlavní úkoly či problematika střetu zájmů. V odpolední části semináře se pak kromě přenesené působnosti obcí diskutovalo především o veřejných zakázkách a způsobu jejich zadávání. Právě posledně zmíněné téma vyvolalo mezi přítomnými zastupiteli velký ohlas a rozproudilo živou diskusi, neboť právě zadávání veřejných zakázek a transparentnost je pro TOP 09 jednou z hlavních priorit.

Vzdělávání v oblasti veřejné správy je pro mojí úspěšnou činnost v zastupitelstvu a radě města nezbytné. I proto jsem se opět rád zúčastnil dnešního semináře,“ sdělil zastupitel a radní města Plasy Jiří Prantner.

Jsem ráda, že se dnešní seminář opět těšil velkému zájmu zastupitelů. Ocenila jsem, že veškerá problematika byla orientována na praktické využití v každodenní praxi. Přínosem pro mě rozhodně bylo, že jsem se dnes dozvěděla některé nové věci například o střetu zájmů či proceduře výběrového řízení,“ zhodnotila seminář zastupitelka Eva Šafránková.