Po roce existence projektu Vzdělávání TOP 09 můžeme s radostí říci, že je úspěšný. Alespoň tomu napovídají reakce našich účastníků. Váháte-li, zda pro vás mají semináře smysl, váháte-li, zda se jich máte zúčastnit, nechte se přesvědčit těmi, kteří je absolvovali. A přijďte také.

Vzdělání je stejně důležité v životě profesním i politickém. Seminářů je nabízeno tolik, že si mezi nimi každý vybere a nebude litovat. Získá nové poznatky, pozná kolegy z blízkých i vzdálených regionů a užije si i trochu legrace s příjemnými a profesionálními lektory.

Emil Sedlařík, Zlínský kraj

 

Myslím si, že vzdělávání je nedílnou součástí každé profese. Kdo chce dělat svou práci zodpovědně a chce v ní být dobrý, musí se stále vzdělávat a zdokonalovat. 
Díky projektu vzdělávání TOP 09 jsem měl osobně možnost zúčastnit se školení o komunikaci s médii a mediálním vystupování. Školení bylo skvěle organizováno a především bylo věcné a zaměřené na praktické využití tématu. Pokud se mi naskytne příležitost zúčastnit se dalšího semináře, rád ji využiji. Rozhodně doporučuji všem!!

Petr Starý, místopředseda RV TOP 09 Lounsko

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzpomenete si ještě, jak jste v první třídě bojovali s psaním, čtením a počítáním? Trpělivá příprava z Vás učinila na celý život osoby gramotné a jisté. Víc, než jste si tehdy mysleli.

Pojďte na to ještě jednou a zapojte se do vzdělávacích projektů TOP 09. Je to pro Vás důležité. Víc, než si dneska myslíte.

Karla Fodorová, MO TOP 09 Bohumín

 

Není větší pohroma, než nevzdělaný a sebevědomý politik.

Tím, že se budeme pravidelně školit, vytvoříme vlastní tým zkušených a vzdělaných lidí, kteří budou přínosem nejen pro komunální politiku. Budeme se lépe orientovat v běžné problematice na dané úrovni samosprávy i celkově na politickém poli. Zajistíme tak důvěru a podporu nejen nám, ale především politice TOP 09 v našich městech a obcích.

Podpoříme zakořenění TOP 09 jako etablované politické strany v České republice.

Dipl.-Päd. Jana Spekhorstová, Předsedkyně TOP 09 Třebíčsko

 

Nabízená školení poskytující ucelený rámec dovedností politika 21. století. Ačkoli jsem měl znalosti z některých oblastí komunální problematiky, školení pro zastupitele doplnila mezery a pohled na správu územního celku. Další školení zaměřená na práci s médii či dotační politiku doplnila znalosti nutně potřebné v dnešní době. Jako člověk do roku 2010 nepolíbený politikou jsem rád, že jsem se mohl školení absolvovat.

Mgr. Emil Kudrnovský, PhD, místopředseda MO TOP 09 Dvůr Králové

 

Účastí na seminářích TOP09 jsem ušetřil mnoho energie se sháněním cenných informací – byly pohromadě a od odborníků. Bylo možno si vyměnit názory. Bylo někdy přirozené, jindy překvapivé, jak máme vzájemně podobné situace a problémy. Ve způsobech jejich řešení se ale vždy lze inspirovat. Vždycky to někde dělají lépe.

Hynek Jeřábek, TOP 09  Hořovice

 

V loňském roce jsem absolvoval semináře „Základy veřejné správy“ a „Interní komunikace a práce s regionálními médii“. Prvně jmenovaný mě, jako nováčka v politice, uvedl do problematiky obcí a strukturálních fondů, druhý poradil, jak svoji činnost „prodat“ voličům. Obě školení pro mě byla velmi přínosná a těším se na další. Doba je rychlá a tak se má člověk co učit celý život. Kurzy mají, dle mého názoru, vysokou úroveň a dalším potenciálním účastníkům je mohu jen vřele doporučit.

Miloš Fogl, člen krajského předsednictva TOP 09 Pardubického kraje, předseda místní organizace TOP 09 Vysoké Mýto

 

Vzdělávání v oblasti veřejné správy, ve které jsem se do obecních voleb v roce 2010 nepohyboval, je pro mojí úspěšnou činnost v zastupitelstvu a radě města nezbytné.

Pokud chci prosazovat to, co jsme slíbili ve volebním programu, musím mít základní znalosti o fungování úřadu. V opačném případě by mne velmi rychle politická konkurence odhalila a prosazování by bylo obtížné.

Stejně tak bylo pro mne užitečné se seznámit s „technologií“ práce s médii. Je to svět, který běžný občan tuší, ale nevidí do něj.

Jiří Prantner

 

Z vlastní zkušenosti mohu jen doporučit nabízené semináře TOP09 jako příležitost buď získat chybějící vědomosti a dovednosti, nebo si již získané znalosti utřídit a zlepšit jejich úroveň. Nesporným přínosem je možnost přímé výměny zkušeností se stejně naladěnými lidmi řešícími podobné problémy. Zatím jsem žádné účasti na školení nelitoval.

Pěkně zdravím

Vojtěch Šeferna

 

V loňském roce jsem absolvoval seminář Města obce bez korupce. Na základě tohoto semináře se naše obec přihlásila do projektu Tranparentní obec, který se nyní realizuje.

Tento seminář, kde lektory byli členové OS Oživení, mě uvedl do problematiky transparentnosti. Opravdu doporučuji všem členům, aby se jej zúčastnili. Tak jako všechna cizí slova má i „transparentnost“ různou náplň a bylo by dobré, aby všichni naši členové vnímali toto slovo stejně.

Další seminář, kterého jsem se zúčastnil, byl o územním plánování. Zde bych zejména vyzdvihl profesionální úroveň nejen přednášejících, ale zejména zastupitelů, kteří dávali konkrétní příklady z praxe, jak se s územním plánem vypořádat.

Ing. Jiří Jandásek, starosta obce Tisá, Ústecký kraj

 

Teprve setkání se skutečnými profesionály mě posunulo v práci asistenta o pořádný kus dopředu. Zjišťovat systémem pokus omyl jak funguje mediální prostor, není dobré řešení. Předpokladem úspěšného politika je příznivý mediální obraz a kdo neumí pracovat s médii, jakoby nebyl. Proto vřele doporučuji si čas od času sednout se skutečnými odborníky a využít možnost od nich načerpat potřebné zkušenosti. Topácká školení mají vysokou úroveň a nejsou zbytečně vynaloženou časovou investicí.

Stanislav Fořt, asistent Jana Smutného

 

Vzdělávací semináře TOP 09 jsou pro mě vždy jedinečnou příležitostí, jak sdílet své zkušenosti a poznatky se svými kolegy. V dnešní době mohu informace a data najít jednoduše nejen v manuálech, příručkách ale i na webu. To vše ale nemůže nahradit osobní kontakt výměnu postřehů, námětů a nápadů s ostatními kolegy. A právě výměna těchto zkušeností je pro mě vždy novým impulsem pro další práci.

Eva Šafránková, Plzeňský kraj

 

Absolvoval jsem tři školení pořádaná TOP09, všechna splnila má očekávání minimálně na 80% a pomohla mi rozšířit si znalosti a dovednosti a to v oblasti komunikace s médii a také v oblasti veřejných zakázek a problematiky výběrových řízení. Přínosná byla hlavně forma školení, kdy byl dostatečný čas věnován i otázkám a odpovědím a vzájemné interakci mezi účastníky školení. Celkově tak byla příležitost nejen rozšířit si své vědomosti, ale poznat též další kolegy a kolegyně z TOP09.

Ing. Demeter Jurista, člen KV TOP 09 Plzeňský kraj, předseda MV TOP09 Rokycany

 

Domnívám se, že rozumný zastupitel přistupuje k výkonu své funkce zodpovědně. Já sám jsem se stal v roce 2010 ve svých 39 letech zastupitelem poprvé v životě. Při slibu zastupitele jsme sice od úřadu městského obvodu získali základní příručku pro zastupitele, jednací řád zastupitelstva a Status města Ostravy upravující vztah městských obvodů vůči městu Ostrava, nicméně složitá řeč zákonů i úřední hantýrka dost odrazuje. Pochopit jen zákon o obcích znamená přečíst si ho několikrát za sebou a pak se stejně jít potupně zeptat na některé pasáže, co přesně znamenají.

Proto jsem s povděkem přijal jak možnosti školení v oblasti základních zásad veřejné správy od lektorů přicházejících přímo z praxe, kde bylo možno okamžitě reagovat upřesňujícím dotazem, tak i dílčí workshopy věnované jednotlivým tématům trápícím město Ostravu či obvod Slezská Ostrava. Cokoliv člověk zjistí jako novou informaci, může navíc použít nejen jako zastupitel při výkonu své funkce, ale i jako běžný občan při svém jednání na úřadech, neboť zastupiteli také nejsme v každém okamžiku svého života a vyřídit si různou administrativu na úřadu městského obvodu musíme bez ohledu na svůj status zastupitele. A je výhodou vědět, co a jak úřad vůči občanovi musí a může a co si občan může dovolit a musí splnit.
Zastupitelem jsem rok. A ani za rok jsem úplně nepronikl do složitých zákoutí problematiky fungování zastupitelstva, rady, úřadu, výborů a komisí. Nicméně po roce se už nám staří matadoři fungující jako zastupitelé 8 či 12 let alespoň už nesmějí, když klademe dotazy. Protože alespoň v základech už se slušně orientujeme. Víme, co je svěřená a přenesená působnost. Víme, co může rada, co musí zastupitelstvo, co může komise, co nám, jako opozičním zastupitelům, úřad musí dodat a kdy, jak pracovat s předloženými materiály. A tak dále. 
Kdo nechce být za blázna, musí se učit celý život – a pro výkon své práce či funkce si neustále doplňovat vzdělání.

Díky,

Radan Seidler, zastupitel za politickou stranu TOP 09 v zastupitelstvu Města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava ve funkčním období 2010-2014.

 

V listopadu 2011 jsem se zúčastnil semináře Interní komunikace strany v Hradci Králové. Vzhledem ke svým zkušenostem, které jsem nabyl za léta starostování, jsem neočekával, že se dozvím něco nového. Opak byl pravdou. Díky fundovaným lektorům jsem získal nejnovější poznatky v komunikaci s občany a médii, které mi nyní významně pomáhají v práci. Tento poznatek mě vede k tomu, že se zcela určitě budu účastnit dalších seminářů pořádaných TOP 09 a účast na seminářích doporučuji i kolegům.

S pozdravem

Zdeněk Kraus, starosta Městyse Černý Důl.

 

Jako politický laik, přesto nadšenec, si uvědomuji, že školení i v této oblasti je nezbytné. Nerad bych se zařadil mezi „politické diletanty“ co všemu rozumí. A tak rád využiji možnosti vzdělávání, které zajišťuje TOP 09, víc než si myslíte.

Jaroslav Mudra, Sokolov