Systém veřejného vzdělávání není schopen dostatečně plnit očekávání vyplývající z rychle se měnící reality. Existuje jednoznačný rozpor mezi cíli vzdělávání a klíčovými indikátory pro hodnocení jeho kvality; odpovědnost za kvalitu poskytovaného vzdělávání není jednoznačně vyjádřena. Následující policy paper nabízí doporučení, která berou mimo jiné horizont jejich očekávatelného naplnění. V souladu s představenými scénáři vývoje by měly tyto kroky probíhat souběžně a koordinovaně.

Stáhnout