Transfer znalostí a technologií znamená dodatečný příjem pro veřejné výzkumné organizace. V ČR je přístup výzkumných organizací a univerzit spíše opatrný. Proto je vhodné ukazovat příklady dobré praxe, které budou inspirovat naše nad míru úspěšné výzkumníky.

Politický institut TOPAZ společně s Centrem Wilfrieda Martense pro evropská studia a Konrad-Adenauer-Stiftung Vás zve na diskusi ve formátu kulatého stolu za účasti paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra zdravotnictví.

📺záznam konference sledujte zde:

Program

Úvodní slova (17:00 – 17:20)

Helena Langšádlová – ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Vlastimil Válek – ministr zdravotnictví
Vít Novotný – vedoucí výzkumný pracovník, WMCES

Má ČR potenciál transferovat? (17:20 – 17:50)

Petr Očko – generální ředitel CzechInvest,náměstek ministra průmyslu a obchodu (on-line)
Otomar Sláma – Charles University Innovations Prague a.s.
Tomáš Lapáček – ředitel Pražského inovačního institutu

Příklady „dobrého transferu“ (17:50 – 18:10)

Ilona Hromadníková – Univerzita Karlova, zakladatelka oboru neinvazivní prenatální diagnostiky
Martin Tolar – neurolog a zakladatel firmy Alzheon v USA (on-line)

Diskuse (18:10 – 18:30)

Moderátor: Aleš Vlk, proděkan a zakladatel serveru vedavyzkum.cz