Přinášíme úryvek nekrologu Karla Schwarzenberga, který pro European Voices napsal Tomáš Halík. Text připomíná odkaz této významné osobnosti evropského formátu, který si tímto chceme připomenout a ve kterém se snaží pokračovat i náš think-tank TOPAZ, jehož zakladatelem a dlouholetým prezidentem byl právě Karel Schwarzenberg.

„Karel Schwarzenberg strávil svůj život v opozici proti těm, kteří chtěli odtrhnout český národ od sjednocující se Evropy.“ Tomáš Halík

Bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ztělesňoval hodnoty, které často stály proti sobě: vlastenectví a otevřenost světu, ušlechtilé ideály a vztah k lidem. Bojoval za Evropu a proti šovinistickému populismu.

Významným osobnostem českých dějin udělujeme různé tituly: František Palacký je označován za „Otce národa“, Tomáš Garrigue Masaryk za „prezidenta-osvoboditele“. Karel Schwarzenberg by měl být připomínán jako vzdělavatel současné české společnosti a jako příklad velkorysosti. Tento český aristokrat byl zvelebitelem veřejného života. Jednou z velkých výhod, které se šlechticům dostávalo, bylo vzdělání. Vzdělání bylo dokonce cennější než hrady a pozemky. Činilo jejich nositele odpovědnými za vše, co zdědili a co jim bylo svěřeno. Umožňovalo jim zůstat věrni duchovním a morálním hodnotám rodinné tradice. Karla Schwarzenberga vychovával k vlastenectví především jeho otec. Starší Schwarzenberg, hlavní autor dokumentu, v němž se česká šlechta v době nacistického ohrožení odvážně přihlásila k českému národu a československé státnosti, se také účastnil odboje proti nacistům.

Jeho rodina, pronásledována nacisty a později komunistickým režimem, musela opustit svou vlast. Když Karel Schwarzenberg po pádu komunistického režimu odpověděl na výzvu sloužit vlasti, označil se za lesníka a hostinského. Lesník pečuje o krásu a zdraví přírodního prostředí. Hostinský se stará o prostředí, kde se lidé cítí dobře.

Celý článek můžete spolu s plným vydáním zakoupit ZDE.