Střední třída a její propojení s nejrůznějšími sociálními fenomény a jejich dopady na naši společnost je velmi komplexní téma, které při snaze podchytit jeho jednotlivé aspekty a vlivy vyžaduje interdisciplinární přístup. Termín střední třída používá v každodenní mluvě mnoho politiků i novinářů a je tradičně spojován se středopravou politikou; v samotné podstatě liberální demokracie leží předpoklad, že zárukou stability a prosperity je právě střední třída. Její definice se nicméně postupem času měnila, což bylo způsobeno sociálním a ekonomickým vývojem a projevuje se mimo jiné i měnící se politickou mapou.

Stáhnout