Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové proběhlo v úterý 5. února školení pro regionální politiky a nové zastupitele. TOPAZ se také sešel se zástupci skupiny Ambasadorů.

Účastníci se v dopoledním věnovali nejen vzájemnému předávání zkušeností, ale také rozdílům mezi opozičním a koaličním zastupitelem a starostou. V rámci diskuse vystoupila starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová a starosta města Louny Pavel Janda. Z řad starostů na ně odpoledne navázal Jiří Koubek, starosta MČ Praha – Libuš na téma dlouhodobé komunikace s občany/voliči.

Václav Vojtěch, předseda spolku Občanská akademie Černošice, představil aktivity a možnosti občanské participace zaměřené na vzdělávání v obci.

První část odpoledního školení byla věnována zadávání veřejných zakázek, vedená advokátem skupiny PMAdvisory Michalem Šilhánkem. Druhá pak konmunikaci, PR a průzkumům tu vedl seniorní analytik TOPAZ Jaroslav Poláček.

Na školení navazovala diskuse s Ambasadory TOPAZ, skupinou regionálních politiků pomáhající TOPAZu lépe cílit na regiony.