Na konci února jsme společně s více než sto padesáti mladými a politicky aktivními lidmi jak s České republiky, tak z více než 35 zemí EU měl možnost setkat se v Praze v rámci společného projektu GENERATION EUROPE TOPAZWilfried Martens Centre for European Studies a Konrad-Adenauer Stiftung zastoupení v ČR.

Cílem projektu bylo poskytnout mladým a politicky aktivním jednotlivcům mžonost vzdělat se přostřednictvím debat a workshopů, zlepšit své schopnosti leadershipu, vytvářet nové kontakty s mladými lidmi z celé EU se stejným zájmem o politiku a politické dění a v neposlední řadě prohloubit jejich víru v demokracii a její principy.

Hlavním náplní projektu byla výzva demokracii a demokratickému zřízení nejen v jakémkoliv předvolebním období, a to digitální trendy a s nimi spojené nebezpečí, ale zároveň možnosti, které digitalizace a naše zapojení se do digitálního života nabízí.

První den programu byli účastníci přivítáni a společně diskutovali s J.E. Christophem Israngem, velvyslancem SRN v České republice; Matthiasem Barnerem, ředitelem zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR; Niklasem Novaky, člen výzkumného týmu WMCES; Janem Kavalírkem, předsedou mládežnické organizace TOP team,  a Lídií Pereirou, prezidentskou Youth EPP.

Druhý den program odstartoval v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ihned od rána pracovní skupinou účastníků zaměřenou na digitalizaci ve spojení s volbami.

Na ni navázala panelová diskuse o dopadech technologií na volby a občanské svobody, ve které vystoupil a s účastníky diskutoval Niklas Novaky, člen výzkumného týmu WMCES; František Vrábel, výkonný ředitel Semantic Visions a Filip Nerad, EU/NATO ČTK korespondent.

Druhá diskuse tohoto dne se věnoval využití sociálních médií jako nástroje emancipace a nástroje kontroly. Panel byl moderován seniorním analytikem TOPAZ Jaroslavem Poláčkem a ve vzájemné výměně názorů s účastníky vystoupili Tomáš Dvořák, social media specialist Social Sharks a Miloš Gregor, supervizor projektu Fake scape.

Po pokračování dopolední pracovní skupiny pokračoval program interaktivním workshopem stratégů a odborníků na kybernetickou bezpečnost Microsoft: Defending Democracy Programme, ve kterém vystoupili Marc Mossé, Microsoft Senior Director EU Government Affairs, Quang-Minh Lepescheux, Microsoft Director Government Affairs a Jessica Zucker, člen týmu Microsoft EU Government Affairs. Workshop, se kterým zástupci Microsoft přicestovali do Prahy a jehož byli účatsníci součástí, je zaměřen na ochranu demokratických procesů, institucí i jednotlivců. Pracuje s vládami, nevládními organizacemi, academií i průmyslem ve všech demokraticých zemích s cílem ochraňovat kampaně před hackováním, zvyšovat transparentnost, zkoumat nová technická řešení, zachovávat a ochraňovat volební procesy a v neposlední řadě chránit proti desinformačním kampaním.

Akce získala finanční podporu Evropského Parlamentu. Zodpovědnost za její průběh leží čistě na organizátorech a Evropský parlament za ni není zodpovědný. 

Část účastníků v sobotu pokračovala v politickém jednání s diskusích na Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou MEP Luďka Niedermayera.