V pátek 13. března se uskutečnil seminář pro komunální politiky a zájemce o komunální politiku ze středočeského kraje na téma: Územní plánování v obcích.

Účastníci měli možnost seznámit se se základními předpisy v oblasti územního plánování, rozčlenění územně plánovací dokumentace a podkladů, popis pořízení ÚPD a podkladů a podrobné informace ohledně dokumentace.

Naše pozvání přijali lektoři Ing. Voldřich, vedoucí oddělení územně správního na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ing. Arch. RUsse, architekt a urbanista.

Zpětně si můžete prohlédnout ze semináře pořízené fotografie.

Těšíme se na další společné akce.