Naši zastupitelé se zapotili – v horkém jarním dnu diskutovali žhavá témata komunální politiky.

V pátek 3. 6. hostila Praha zastupitele TOP 09, kteří přijeli na seminář Otevřený a transparentní úřad. Na třicet zastupitelů vážilo dlouhou cestu z různých koutů naší republiky, sedm hodin naslouchalo a diskutovalo témata rizik v zadávání veřejných zakázek, správy obecního majetku, osobní odpovědnosti i etického kodexu. To všechno proto, aby mohli ve svých funkcích lépe pracovat, lépe naplňovat program TOP 09 a lépe tak sloužit naší společnosti.

Vzdělávání, které TOP 09 organizuje pro své členy a zvolené zastupitele, pokračovalo tedy dalším celostátním seminářem.

V duchu volebního programu TOP 09 prosazujeme maximální zprůhlednění úřadů samosprávy, neboť jasná a průhledná pravidla jsou jedinou zárukou potírání korupce. Aby měli naši zastupitelé dostatek informací, jaké cesty vedou nejrychleji ke kýženému výsledku, zorganizovala Celostátní kancelář seminář, jehož se zúčastnilo na třicet zvolených zastupitelů z celé republiky.

V klidném prostředí salonku nejmenované restaurace na pražské Kampě diskutovali naši zastupitelé o korupčních rizicích a jak jim předejít. Odborníci z občanského sdružení Oživení je seznamovali s nástroji posilujícími transparentnost a efektivitu zadávání veřejných zakázek, a to jak v teoretické rovině, tak i na konkrétních příkladech z praxe.

Druhým rozsáhlým blokem bylo téma transparentnosti hospodaření s nemovitým majetkem obcí, problematika městských obchodních společností a zveřejňování informací o nakládání s veřejným majetkem.

Zájem vyvolalo i téma osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů, protože etickou rovinu služby veřejnosti považujeme za zásadní, ne-li její nejdůležitější součást. Ale ani trestně právní rovina odpovědnosti, její vymáhání a střet zájmů nebyly opomenuty.

V přestávkách mohli zastupitelé debatovat přednesená témata u šálku kávy nad líně plynoucí Čertovkou. Anebo jen tak poklábosit s kolegy z druhé strany naší země. Vždyť stranický život není jen pracovní, ale nabízí také možnost potkat nové zajímavé lidi, navázat nad společným zájmem nová přátelství.

Závěrečný, shrnující blok vedl poslanec PSP za TOP 09 a Starostové a starosta Semil, Jan Farský. S důkladnou znalostí problematiky shrnul téma „Otevřený a transparentní úřad“ do hutné prezentace prokládané vysvětlujícími příklady a dobrými radami z praxe. Ještě dlouho po oficiálním ukončení semináře diskutovali účastníci s lektory své otázky, starosti a nejasnosti.

Jeden celý den věnovali zastupitelé svému vzdělávání. Odjížděli vybaveni mnoha informacemi a dobrými radami, které jim snad ulehčí jejich odpovědnou práci. A snad také s jistotou, že naše strana, TOP 09, se o své lidi stará víc, než si myslíte.