Multidisciplinární pohled na oblast rodinné politiky, zhodnocení současného stavu v ČR a diskuse nad možnostmi státu v nastavení rodinné politiky i rovnání s německou zkušeností. To všenám přinesl kulatý stůl na téma Rodinná politika pořádaný poslankyní M. Adamovou (TOP 09) ve spolupráci s TOPAZ a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Seminář se uskutečnil v pondělí 16. 11. v prostorách Poslanecké sněmovny.

Oblast rodinné politiky byla nahlížena především z pohledu work-life balance. Po příspěvcích odborníků byl dalším účastníkům vyhrazen prostor pro vzájemnou diskusi.

Medailonky řečníků

Ing. Markéta Adamová – absolventka Filozofické fakulty Univerzity Kralovy a Českého vysokého učení technického. Roku 2010 se stala radní městské části Praha 8, kde byla zodpovědná za sociální oblast a evropské fondy. Od roku 2013 je poslankyní Parlamentu ČR, kde působí jako členka sociálního a petičního výboru a jako předsedkyně podvýboru pro lidská práva.

Christiane Flüter-Hoffmann – studovala na Elmira College v New Yorku a následně na Universitě v Bonnu. Od roku 1994 působí v Institut der deutschen Wirtschaft Köln v expertní skupině trhu práce a pracovního prostředí. Je vedoucí vědeckou pracovnicí a projektovou manažerkou pro personální politiku. Je autorkou četných studií, zpráv a aplikačně orientovaných podnikatelských projektů týkajících se personálního a organizačního rozvoje, pružné pracovní doby, práce na dálku, vyváženosti pracovního a rodinného života apod. Od roku 2002 je členkou Svazu německých sdružení zaměstnavatelů v Berlíně.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. – rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražkého psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Člen prezidia Asociace klinických psychologů ČR, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Publikuje u nás i v zahraničí.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. – akademický ekonom, vystupoval ČVUT, absolvoval dva roky stáží na prestižních univerzitách v USA a v roce 1998 získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Akademicky působí v doktorském programu CEERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti v posledních patnácti letech také působil jako expert či poradce v rámci projektů Evropské unie, mMezinárotního měnového fondu, OECD, Světové banky a řady národních institucí.

PhDr. Hana Hašková, Ph.D. – je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd a přednáší na Univerzitě Karlově. Je expertkou v oblasti výzkumu životních drah, politik péče a sociologie genderu a rodiny. Konkrétně zkoumá genderové aspekty reprodukčního chování, vazby mezi pracovním a soukromým životem a v historické a mezinárodní perspektivě analyzuje vztahy mezi politikami, diskurzy a každodenní péčí. V roce 2010 získala Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce. Absolvovala dlouhodobé stáže na Institute for Advanced Study, Central European University a Institute for POpulation Research, University of Gronigen. Je autorkou a spoluautorkou řady knih, např. Fenomén bezdětnosti (2009), Péče o nejmenší: boření mýtů (2012) a Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti (2014). Od roku 2015 je členkou Expertní komise pro rodinnou politiku MPSV ČR.

Klára Kalíšková, M.A. – ekonomka, absolventka Univerzity Karlovy a doktorského programu na CERGE-EI. V současné sobě působí jako výzkumnice think-tanku IDEA při CERGE-EI a členka akademického sboru na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Ve svém výzkumu se zabývá především zaměstnaností a nezaměstnaností žen, chudobou, daňově-dávkovými systémy a rodinnými politikami.

Přinášíme Vám foto galerii z akce: