Ve čtvrtek 28. ledna se v Galerii Langhans veřejně diskutovalo o důležitosti think-tanků pro tuzemskou politiku. Hlavním tématem bylo postavení a fungování konkrétně těch z nich, které jsou v České republice přímo provázány s politickými stranami. Za TOPAZ přijal pozvání Reda Ifrah, předseda Výkonné rady.

Debatní podvečer zahájila prezentace výsledků Global Go To Think Tank – celosvětového žebříčku předních světových think-tanků vydávaného pod záštitou Pennsylvánské univerzity.

Na první bod programu posléze navázala panelová diskuse na stěžejní téma “Think-tanky a politické strany v České republice.” Dle jejího moderátora a výkonného ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Radomíra Špoka spočívá jejich role převážně v utváření prostoru mezi univerzitami představujícími vědění a praktickou politikou jakožto pólem moci. Fungování think-tanků s napojením na konkrétní strany komentoval také v rámci pořadu České televize Studio 6: “Každá strana má takovýto think-tank, který přichází s určitými názory a strategiemi, které mohou členové a vedení stran využívat pro utváření své politické činnosti.”

V rámci vydání Global Go To Think Indexu proběhlo po celém světě na 80 doprovodných akcí, rovněž v obdobném duchu.

Stáhnout