V jaké stavu se nachází současná politika? To se pokusili analyzovat a hodnotit hosté diskuse na téma směřování dnešní politiky, která se uskutečnila 26. ledna.

Hlavní otázkou večera se stala podoba veřejného prostoru a společnosti dnešních dní. Situace, která otevírá prostor pro rozvoj tří fenoménů. Prvním z nich zcela nepochybně autoritativní postava prorusky laděného prezidenta a druhým fenomén olygarchizace politiky. Třetím fenoménem je polarizace společnosti, který ve svém úvodním příspěvku uvedl Reda Ifrah, předseda Výkonné rady TOPAZ: „Společnost je polarizovaná. Následkem toho je i samotná politická scéna polarizovaná a ta je v  této situaci konfrontována aktuálními problémy a aktuální situací.

Jak tedy vstupovat do veřejného prostoru v tomto stavu, kdy polarizace společnosti nahrává líbivým názorům a řešením? Na to se pokusil ve svém příspěvku odpovědět Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09. „Snažíme se někdy odvážně, někdy kreativně, a to je v atmosféře jednoduchých řešení to nejtěžší, zaujmout veřejný prostor smysluplným řešením, které my považujeme za nepopulistické a zároveň reflektuje naši snahu co nejdéle a nejvíce udržet evropský prostor tak, jak ho dnes známe.

Ani v úvodních příspěvcích, ani v debatě se nešlo vyhnout vztahu politiky a médií. Jak tedy média v této situaci ovlivňují společnost, která si tyto změny často neuvědomuje nebo je vůbec nevnímá? A jak jsou společnosti zprostředkovávány informace? „Ve skutečnosti velká část z nich (pozn. novinářů) zprostředkovává to, co je pro aktuální moc příznivé, to znamená předstírání, že informujeme, předstírání, že děláme nezávislé noviny„, glosoval problém novinář Pavel Šafr.

Jsou pak za této situace pravicové strany schopné se sjednotit a bojovat proti společnému nepříteli? „Já to vidím jako cestu na dlouhou trať,“ komentoval tuto otázku Ženíšek, „v některých momentech se to nestřetává, ale je tam celá řada oblastí, ve kterých spolu spolupracujeme a spolupracovat musíme, nic jiného nám nezbývá.

Jaké je řešení, a jak hodnotit roli TOP 09 v současné situace? „Řešením je rekonstrukce státu od autokracie a oligarchie k demokracii,“ vyjádřil svůj názor nezávislý politický komentátor Bohumil Doležal, zároveň dodal, že si váží „na Topce třech věcí. Je to opozice jaká má být, slušná strana v opozici. Hlásí se k demokratické a liberální politice a je to strana, která je schopná v důležitých věcech podpořit svého protivníka z vládní koalice, a to tady prosím po listopadu snad ještě nebylo„.

A jak na závěr zhodnotil význam této diskuse Reda Ifrah? „Touto diskusí zamýšlíme otevřít prostor k širší debatě o samotné svobodě slova a významu demokracie. Smysl těchto slov, svoboda slova a demokracie, se začínají vytrácet.