Slavnostního předání diplomů v rámci 4. ročníku studentské Ceny Karla Schwarzenberga, které proběhlo ve čtvrtek 21. března 2024 v prostorách Poslanecké sněmovny se kromě ředitele TOPAZ Marka Ženíška a předsedkyně akademické rady TOPAZ Lucie Tungul zúčastnila také předsedkyně Poslanecké sněmovny a členka Výkonné rady TOPAZ Markéta Pekarová Adamová.

“Karlu Schwarzenbergovi moc záleželo na tom, aby byla mladá generace aktivní a zajímala se o veřejné dění. Z výherců soutěže, která nese jeho jméno a je určena autorům obhájených kvalifikačních prací se společenským přesahem, by měl velkou radost. Srdečně oceněným gratuluji, “ říká předsedkyně TOP 09.

“Mrzí nás, že se letošního předáváni cen bohužel již osobně nemohl zúčastnit prezident našeho think tanku Karel Schwarzenberg, jehož jméno soutěž od roku 2020 nese, zároveň však máme radost, že se soutěž rok od roku těší větší oblibě. Letos se do ní přihlásil zatím nevyšší počet zájemců. I proto se naše akademická rada prvně rozhodla kromě tří nejlepších prací spojených s finanční odměnou udělit také dvě čestná uznání,” říká předsedkyně Výkonné rady TOPAZ Eva Šafránková.

“Tento rok jsme vybírali z celkem 24 přihlášených diplomových a bakalářských prací a brali jsme v úvahu především vysokou kvalitu prací a relevantnost jejich zaměření,“ říká předsedkyně akademické rady Lucie Tungul.

“Diskuse s mladými profesionály je pro mě vždy velmi obohacující a proto mě moc těší, že kromě samotného předání cen došlo také na zajímavou diskuzi nejen o oceněných pracích ale i o jiných tématech,” shrnuje předseda zahraničního sněmovního výboru Marek Ženíšek, který oceněné na závěr včerejšího setkání provedl prostory Poslanecké sněmovny.

Cena Karla Schwarzenberga je určena autorům obhájených kvalifikačních (bakalářských, magisterských, rigorózních) prací, které odrážejí současná politická, ekonomická a společenská témata a TOPAZ ji uděluje od roku 2020.

Tři výherci jsou ocenění finanční odměnou ( 1. místo  5 000,- Kč, 2. místo 3 000,- Kč, 3. místo 2 000 ,- Kč) a práce studentů jsou v elektronické podobě vydány politickým institutem TOPAZ a zveřejněny na jeho webu.

Cena Karla Schwarzenberga | 4. ročník:

1. místo: Michal Frank. Neúspěch nebo úmyslné předání štafety? Pozice starosty v komunálních volbách 2014 a 2018-2
2. místo: Miriama Sokoláková. The Impact of European Funding on Learning Outcomes of Pupils in Slovakia.
3. místo: Ondřej Pospíšil. The Future of the EU’s Common Foreign and Security Policy: Scenario Analysis.
 
Čestné uznání:
Ondřej Neuschl. Inovační diplomacie – perspektivy dalšího rozvoje  
Tomáš Pelc. Media Literacy in EFL  

Oceněné práce 4. ročníku naleznete zde.