Projekt s názvem Politický marketing a komunikace s veřejností realizovaný TOPAZem proběhl v prvním pololetí roku 2015.

V rámci projektu se odehrála celá řada odborných vzdělávacích seminářů. Tato série seminářů byla primárně určena pro komunální politiky, volební manažery a sekundárně také pro zájemce o komunální politiku obecně. Semináře proběhly v následujících městech – Ústí nad Labem, Liberec, Praha, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové. S ohledem na velký zájem se akce opakovala ještě jednou v Praze.

Tematické zaměření seminářů bylo ve všech městech obdobné. První část byla věnována možnostem zapojení občanů do rozhodovacích procesů na komunální úrovni. V rámci tohoto panelu se hovořilo o spolupráci, resp. boji radnice a občanů, komunikaci s občany o záměrech radnice a zisku podpory a důvěry. Zde jsme spolupracovali s občanským sdružením Agora o.p.s., které se na školení komunikace a spolupráce po teoretické i praktické stránce zaměřuje.

Odpolední část celodenních vzdělávacích seminářů se věnovala politickému marketingu, jeho zákonitostem, podporovatelům a kampaním, které politiky čekají. Tato část byla vedena volebním manažerem Jaroslavem Poláčkem. Po skončení každého z panelů probíhala otevřené a vždy na názory a dotazy bohatá diskuse.

Pro ilustraci přikládáme k nahlédnutí společnou verzi programu:

Politický marketing a komunikace s veřejností

28.7.2015

Program pro sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti politického marketingu a komunikace s veřejností, která proběhla v první polovině roku 2015.

Stáhnout