Podpora a rozvoj lokální ekonomiky – využití skrytých potenciálů v regionech, to je téma nové knihy, která má za cíl v souvislostech shrnout informace k dosud málo popsanému tématu lokální ekonomiky. Nedílnou součástí knihy jsou i inspirativní příklady ze zahraničí a ČR a rady jak posílit malé podnikání. Kde ji pořídit?

Marek Pavlík dal dohromady skupinu asi pětadvaceti expertů, kteří k lokální ekonomice mají co říci, obzvláště v ČR, a nabízejí mnoho užitečných a použitelných informací. Společným cílem a úkolem všech spoluautorů se jeví být odkrývání dosud bohužel skrytých a politickou scénou ignorovaných potenciálů regionů a lokalit jako autonomních, sebeřídících a soběstačných zdrojů hospodářské, politické i vzdělávací zodpovědnosti a samosprávy.

Všem vážným zájemcům o budoucnost světové i české ekonomiky tento Pavlíkův sborník vřele doporučuji – obzvláště však těm, kteří se na modernizaci a obnově lokální české i slovenské ekonomiky chtějí přímo podílet, ne-li přímo vést, a tak podporovat a snad brzy i exportovat, jak tomu bývalo kdysi za Baťů.“ Říká o knize autor předmluvy, prof. Milan Zelený.

 

Tuto knihu můžete zakoupit na zde: http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/podpora-lokalni-ekonomiky-vyuziti-skrytych-potencialu-v-regionech.p3510.html