Kam směřovat rozvoj města, a jak do tohoto procesu zapojit veřejnost? Proč vlastně města územní plán potřebují? Jsou plány udržitelné městské mobility jsou následně v praxi realizovatelné? Tyto témata a otázky buyly předmětem konference s názvem Město pro život aneb problematika městského plánování a rozvoje, která se uskutečnila dne 12. listopadu 2016 v Olomouci.

K diskusi na téma územní a strategické plánování města přijali pozvání Jindřich Vendlich, náměstek primátora Hradce Králové, Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje města Olomouce a Dušan Struna z oddělení hospodářského rozvoje města Olomouce.

O státní podpoře a mobilitě diskutovali Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí a  Aleš Jakubec, náměstek primátora města Olomouce.

Michal Hekrle (Vodafone CZ) seznámil účatníky s konceptem Smart cities a možnostmi, se kterými přichází Vodafone.

Aleš Jakubec, náměstek primátora Olomouce diskutoval i v druhém odpoledním bloku, věnovaném tématu dopravního plánování, a to s Jaroslavem Martínkem z Centra dopravního výzkumu.

Konferenci moderoval Reda Ifrah.

Konference proběhla díky laskavé podpoře Konrad-Adenauer-Stiftung.

Prezentace ke stažení naleznete ZDE!

Stáhnout