Komentář poslankyně a členky Akademické rady TOPAZ Martiny Ochodnické
Jedině, když tu jako ženy budeme jedna pro druhou, uděláme něco kvalitního i pro ty další. To platí nejen v politice.
Děkuji všem těm, které tu byly před námi. Protože i díky nim my můžeme a máme na co navazovat. A děkuji všem, které mění možnosti nás ostatních, aniž by čekaly na politiky.
Já do politiky rozhodně nešla řešit ženské otázky. Dokonce jsem většinu svého komunálního působení tvrdila, že to není téma. Zmýlila jsem se. Byla to má pýcha a hrdost na to, že já jsem to dokázala, které mi nedovolily dohlédnout na ty všechny zbytečné překážky, které ležely přede mnou, natož před dalšími ženami.
Nejen data nám každoročně ukazují, jak nám sice jdou rovné PŘÍLEŽITOSTI, ale pro rovné MOŽNOSTI děláme pramálo. Protože prostě to, že mám příležitost, talent, chuť a vůli, neznamená, že mohu. Bez změn systému budeme stále šlapat vodu. Ku škodě celé společnosti.
Asi se to ještě v porevoluční historii malostranských paláců nestalo. Ale i díky vám, voličkám a voličům, jsme tu. Holky z různých stran, různých povolání, různých zkušeností a životních kotrmelců a jsme PARTA.
Táhneme za jeden provaz, jsme si oporou i motivací. Přejeme si úspěch a když je těžko, otíráme si slzy. Zároveň ale víme, jak obrovské máme privilegium věci měnit.
A vedle všeho, co děláme a čemu se věnujeme, se snažíme nezapomínat na to, že tu jsme i díky ženám a pro ženy.
Krásný sváteční den, milé ženy. Buďme tu pro sebe. Abychom tu mohly být, nenaštvané a neublížené, i pro naše muže, syny, kolegy, otce i kamarády.
motto Madeleine Albrightové:
„V pekle je speciální místo pro ženy, které nepomáhají ostatním ženám.“
„Lidé si myslí, že je to chyba mužských, že ženy nejsou ve vysokých pozicích. Ale je to i chyba žen. Některé z těch, co jsou nahoře, se chovají jako královny, žárlí a nechtějí, aby tam byly jiné ženy. A ženské se ještě vzájemně pomlouvají a řeší, proč ta nebo ta není raději doma s dětmi, nebo obráceně, proč radši nepracuje,“ uvedla.