Ve středu 12. listopadu jste měli možnost zúčastnit se vzdělávacího setkání uspořádaného TOPAZem, týkající ho se podoby nového občanského zákoníku a změn klíčových institutů civilního práva.

Předmětem odborného setkání vedeného přednášejícím odborníkem z oboru a spoluautorem nové podoby občanského zákoníku byl JUDr. Filip Melzer.

Na úvod se posluchači seznámili s koncepcí a pojetím nového kodexu, především pak se zásadami a principy, na kterých je postaven.

V druhé části pak přišly na řadu vybrané instituty civilního práva, které doznaly rekodifikací nejvýraznějších změn. Hovořilo se především o změnách v oblastech věcného a smluvního práva.

Dostalo se i na dotazy z početného publika, ze kterých se rozhořela diskuze, především z oblasti dědického práva a společného jmění manželů, jak si posluchači sami měli možnost vybrat téma a směr, kterým se setkání ubíralo. Setkání se nám protáhlo i přes původně plánovaný program, což bylo jen dalším důkazem extrémního zájmu posluchačů o téma.

Prostřednictvím youtube Vám přinášíme audiozáznam semináře: