Ve středu 12. listopadu proběhla konference pořádaná spolkem TOPAZ ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung na téma: Konzervativní politika a životní prostředí.

Hosty a řečníky této konference byli Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., CSc., Ing. Tomáš Czernin a Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Programově se konference věnovala  ochraně zdravého prostředí v ČR a ve světě, možnostem využití energetických zdrojů, vlivu člověk na životní prostředí nebo například agroekologie, rozvoje měst, které ráz krajiny ovlivňují, a také vztahu zemědělců a ekologů.

Během konference byl připraven vyhrazený prostor pro diskusi daný programem.

Přnášíme Vám videozáznam zachycující celou konferenci, který můžete volně zhlédnout na našem TOPAZ youtube kanálu, či přímo zde: