Ta začala ráno návštěvou Dřevozpracujícího družstva Lukavec, setkání s vedením podniku a prohlídkou jeho provozu. Poté se Tomáš Czernin v doprovodu krajského předsedy Jiřího Blažka přesunul do nedalekého Pelhřimova, kde se na radnici sešel jak se starostou města Ladislavem Medem, tak s místostarostou Zdeňkem Jarošem (TOP 09). Senátor Czernin se zajímal o problémy města, a především o oblast péče o obecní lesy, s kteroužto problematikou má Tomáš Czernin bohaté zkušenosti. V Pelhřimově si náš host nemohl nechat ujít příležitost a nenavštívit místní Muzeum kuriozit, kterým ho provedl zástupce agentury Dobrý den Luboš Rafaj.

Odpolední program hostilo krajské město Jihlava. Nejdříve došlo k setkání s vedením magistrátu a náměstkem hejtmanky Vítkem Zemanem (TOP 09) a poté již na Tomáše Czernina čekali v nedaleké kavárně Grand zástupci Asociace soukromých zemědělců, se kterými strávil téměř hodinu a půl při diskuzi o tom, co dnes drobné zemědělce trápí a v čem by jim mohl senátor Czernin být nápomocen.

Od 16 hodin potom program pokračoval poslední částí – besedou s veřejností. Hlavní téma besedy bylo „Lesy, půda, voda – naše bohatství i zodpovědnost“, což je téma našemu hostu nejbližší, protože spravuje velké množství polností, rybníků a lesů. Často zmiňovaným dotazem byla pochopitelně kůrovcová kalamita a možnosti boje s tímto škůdcem. Odpovědi našeho hosta nebyly obecnými frázemi, ale byly vždy podložené osobní zkušeností a příkladem z praxe, což besedující zvláště oceňovali. Dostalo se ale také na otázky národní bezpečnosti a působení Armády ČR v rámci NATO, protože Tomáš Czernin je členem senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Beseda se uskutečnila za laskavé podpory think – tanku TOPAZ.

sdr
sdr