Ve středu 22. 1. 2020 se v Ostravě, v kulturně – společenském centru Cooltour, uskutečnila debata na téma Česko a Evropa v éře hybridní války. Hostem této debaty byl armádní generál Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO, který s posluchači diskutoval na témata týkající se bezpečnostní situace u nás i ve světě. Účastníky debaty zajímala především politika Ruska a Číny, ale na řadu přišly dotazy také na aktuální situaci na Blízkém východě či válku v Jugoslávii a opomenuta nezůstala ani politická situace v České republice. Debata byla vedena a moderována Danem Konczynou, organizátorem festivalu Jeden svět v Ostravě.

Za uskutečnění debaty děkujeme všem spoluorganizátorům – VŠ PRIGO, EkF VŠB-TUO a Cooltour, kteří se s politickým institutem TOPAZ podíleli na organizaci této akce.